Profielschets voor bestuursleden

Het Klokhuis is een multifunctioneel centrum in Beesd. Het bestuur van het Klokhuis is verantwoordelijk voor het op maatschappelijk verantwoorde wijze exploiteren en beheren van Het Klokhuis. Er is een bestuur dat op dit moment bestaat uit 3 personen. Het streven is om dit uit te breiden naar vijf.

De dagelijkse/operationele gang van zaken wordt uitgevoerd door een coördinator/beheerder, die dit doet binnen haar taken en verantwoordelijkheden en in overleg met het bestuur.

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar.

De taken van het bestuur zijn:

  1. Het vanuit een helicopterview besturen van Het Klokhuis in de meest brede zin van het woord;
  2. Het Klokhuis vertegenwoordigen, waaronder het onderhouden van contacten en samenwerken met belanghebbende partijen;
  3. Samen met de collega bestuursleden de visie en strategie van Het Klokhuis uitdragen en bewaken;
  4. Financieel verantwoording afleggen aan het college van B&W van de gemeente West Betuwe;
  5. Samen met de collega bestuursleden gesprekspartner zijn voor de coördinator/beheerder, zodat zij haar werk optimaal kan uitvoeren.
  6. Je hebt ‘’wortels’’ in onze gemeenschap en zet je daarvoor graag in. Je woont bij voorkeur in Beesd, in ieder geval in de gemeente West Betuwe;
  7. Je hebt bestuurlijke ervaring. Hebt affiniteit met het uitzetten van de strategische koers voor een organisatie en het stimuleren van de verdere ontwikkeling ervan;
  8. Je beschikt over kennis en affiniteit op één of meerdere van de volgende gebieden: organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering horeca, zorg, maatschappelijke betrokkenheid en financiën;
  9. Je hebt een nieuwsgierigheid en open houding naar nieuwe ontwikkelingen en andere visies;
  10. De functie is onbezoldigd. Het is een vrijwilligers functie.

Profielschets bestuursleden Het Klokhuis:

Leden van het bestuur hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht, voor het beheer en de exploitatie van Het Klokhuis waarbij de belangen van de huurders, gebruikers en van de inwoners van Beesd (gemeente West-Betuwe) centraal staan.

Selectiecriteria nieuwe bestuursleden:

n.b. profiel van deze functie is te vinden op de website van Het Klokhuis www.klokhuisbeesd.nl


   

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.